Angielska Dama

15 tekstów – auto­rem jest An­giel­ska Da­ma.

Niena­widzieć swe­go życia cier­piąc w milczeniu
Nie sta­rać się go zmienić, stać ciągle w cienu... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 marca 2010, 23:20

Nie jes­tem ideal­na, tak sa­mo jak mo­je myśli. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 lutego 2010, 20:33

It's not IF I find you ... It's WHEN... 

myśl • 7 lutego 2010, 21:15

De­ter­mi­nac­ja mnie wypełnia,
Mo­tywac­ja do­daje sił,
Dążyć do ce­lu który wyz­naczam sama,
To jest pod­sta­wa moich żniw. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 stycznia 2010, 20:37

Być sobą wśród ludzi, to coś cze­go muszę się do­piero nau­czyć ... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 stycznia 2010, 14:07

Trak­to­wać zwykłe roz­mo­wy za coś wiecęj niż są...
Rodzic nadzieję mając te kil­ka gestów w głowie...
Uz­nac kil­ka uśmiechów za coś wyjątkowego...
To są błędy kto­re po­pełniam ...
Pózniej po­zos­ta­je tyl­ko rozczarowanie... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 6 stycznia 2010, 21:21

Uciekać możesz. Uciec nie zdołasz-
Przed PRZEZ­NACZE­NIEM ! ! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 października 2009, 20:28

Roz­gosc sie... nie mam du­zo miej­sca ale jest przytulnie...
Tu­taj dam Ci wszys­tko co mam do zaoferowania...

Mo­wisz ze nie te­go szu­kasz... nie wiem cze­mu krzyczysz
Nie po­kaze jak bar­dzo mnie zra­niles... Lzy nic nie zmienia, a jed­nak nie mo­ge ich powstrzumac...
Wychodzac nie trzas­kaj drzwiami...
Zos­ta­la tyl­ko pus­tka po To­bie w moim sercu...
Gdy ochlo­niemy mo­zemy porozmawiac...
Ale do ser­ca Cie juz nie wpuszcze... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 października 2009, 20:26

Na­razie sie wspi­nam... Ale wi­doki sa extra...


uslyszane...;D 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 października 2009, 22:46

Pat­rzy­lam Ci w oczy ...
Lecz nie widzialam daw­ne­go uczu­cia tyl­ko wlas­ne odbicie...
Od­chodzac po­tyka­lam sie o roz­cza­rowa­nie i pla­kalam nad tym co mog­lo lecz sie nie zdarzylo... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 października 2009, 20:30

Angielska Dama

Angielska Dama

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność